Yeni yapılacak Camimize yardım yapanlar istekleri halinde bu sayfadan yayınlanacaktır.
 
Cenabı Hak Kur’an-ı Kerim’de “İyilikte ve takvada yardımlaşın"      ( Maide Suresi, 2) buyuruyor. Bir başka Ayet-i Kerimede: “         (Ey Mü’minler) siz hayır işlerinde yarışın” (Bakara Suresi, 148). Aynı mahiyette Maide suresinin 48. Ayetinde de Yüce Allah’ımız “…Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın hepinizin dönüşü Allah’adır.”( Maide Suresi, 48) Bu ve buna benzer ayetlerde Yüce Rabbimiz bizleri yardımlaşmaya davet ediyor. Yardımlaşmayı teşvik ediyor. Hatta bunu birbirinizle yarış halinde yapın diyerek güzel hizmetlerde yarışmamızı istiyor. Bu ifadeler doğrultusunda içimizde iyi işlerde öne geçmek için adeta yarışır durumda olanların varlığından bahsediyor. Ayetlerden anlaşıldığına göre Peygamberimiz zamanında hayır işlerinde yarışanlar olmuş, bu konuda Hz. Ömer (ra) Hz. Ebu Bekir’i geçmeye çalışmış. Peygamberimizden sonra da bu yarış devam etmiş günümüzde de devam etmektedir
 
 
Yukarıdaki ayet meallarine göre Yardım yapanların isimlerinin açıklanması belki hayırda bir yarışa vesile olacağından bizim irademiz isminin yayınlanması yönünde olacaktır. Ancak kişi yayınlamasını istemezse sadece isim belirtmeksizin bir yardımsever şeklinde yayımlanacaktır.